یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۱۹,۳۷۶,۲۶۷ نفر
۳,۳۱۲ نفر
۱۴,۴۷۰ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۷ ۱۳   کاربر ۱۸   صفحه
۰۵/۲۶ ۱۱۱   کاربر ۱۹,۵۴۲   صفحه
۰۵/۲۵ ۵۵   کاربر ۹۵   صفحه
۰۵/۲۴ ۴۶   کاربر ۶۲   صفحه
۰۵/۲۳ ۷۶   کاربر ۲۰,۷۶۱   صفحه
۰۵/۲۲ ۴۹   کاربر ۱۰۰   صفحه
۰۵/۲۱ ۳۵   کاربر ۶۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۶۸   کاربر ۱۳,۶۱۴   صفحه
۰۵/۱۹ ۴۷   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۵/۱۸ ۵۵   کاربر ۹۴   صفحه
۰۵/۱۷ ۵۰   کاربر ۷۴   صفحه
۰۵/۱۶ ۵۶   کاربر ۹۴   صفحه
۰۵/۱۵ ۵۵   کاربر ۹۰   صفحه
۰۵/۱۴ ۴۴   کاربر ۶۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۶۲   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۵/۱۲ ۷۵   کاربر ۱۰,۸۱۰   صفحه
۰۵/۱۱ ۳۳   کاربر ۱۵۳,۵۶۹   صفحه
۰۵/۱۰ ۵۷   کاربر ۷۳,۳۴۵   صفحه
۰۵/۰۹ ۱۵۲   کاربر ۱۹۵   صفحه
۰۵/۰۸ ۶۸   کاربر ۵,۲۲۱   صفحه
۰۵/۰۷ ۷۱   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۵/۰۶ ۵۲   کاربر ۸۳   صفحه
۰۵/۰۵ ۶۶   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۵/۰۴ ۴۲   کاربر ۸۰   صفحه
۰۵/۰۳ ۳۹   کاربر ۵۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۴۶   کاربر ۹۸   صفحه
۰۵/۰۱ ۵۶   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۴/۳۱ ۴۸   کاربر ۸۰   صفحه
۰۴/۳۰ ۶۷   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۴/۲۹ ۷۰   کاربر ۱۳۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۳,۷۰۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱,۳۸۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۲,۲۹۷ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۹,۷۹۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹,۲۲۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۰,۰۳۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۴,۵۹۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۶,۵۲۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۰,۰۳۶ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۸,۱۲۵ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹,۳۴۰ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱,۶۱۰ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۶,۹۱۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۳,۲۲۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۸,۹۶۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۵,۱۴۲ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۸,۸۶۲ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۷,۴۳۱ ۶ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۳,۴۰۱ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۹,۰۷۱ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۳,۱۵۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۴,۱۳۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۵,۰۸۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۹,۸۱۴ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۰۴,۵۴۷ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۳۵,۰۲۱ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۲۶,۶۴۶ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۶۵,۸۸۲ ۹ %
EU
EU
۱,۲۴۸,۹۰۷ ۷ %
CHN
CHN
۶۱۰,۷۱۸ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۶۶,۴۳۳ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۰,۴۶۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۲,۸۳۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۲,۲۴۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۶۹۷ ۱ %
IND
IND
۹۱,۴۷۱ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۱۸۰ ۰ %
POL
POL
۵۳,۵۱۱ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۱۹ ۰ %
CAN
CAN
۴۲,۱۱۹ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۱۵۹ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۱۹۵ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۴۵۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۸,۴۹۳ ۴۱ %
Firefox
Firefox
۲۱,۳۲۰ ۲۳ %
Mozilla
Mozilla
۸,۶۷۰ ۹ %
Other
Other
۵,۹۹۹ ۶ %
Safari
Safari
۴,۳۷۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۵۵۱ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۱۷۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۵۰۸ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۶۲۲ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۶۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۳۷ ۱ %
Opera
Opera
۷۳۸ ۱ %
Edge
Edge
۱۸۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۰,۵۹۲ ۳۴ %
Linux ۱۵,۹۶۴ ۱۸ %
Other ۱۳,۶۲۴ ۱۵ %
XP ۹,۸۹۲ ۱۱ %
Windows 2003 ۵,۸۱۰ ۶ %
Windows 10 ۵,۳۳۱ ۶ %
iOS ۳,۷۰۸ ۴ %
Windows 8 ۲,۷۸۸ ۳ %
Android ۱,۳۴۲ ۱ %
Vista ۷۱۴ ۱ %
FreeBSD ۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آبادان ۶۶۶
بندر ابادان ۲۸۳
خط مشی ۲۴۸
اداره بندر آبادان ۲۲۲
آبادان ۲۲۰
ابادان ۱۸۷
اداره بندر ابادان ۱۷۱
مناقصه ۱۴۴
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ۱۱۴
اروندکنار ۱۰۷
سازمان بنادر ابادان ۱۰۷
اروند کنار ۹۸
بندرآبادان ۸۴
اداره بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
سایت بندر آبادان ۷۲
نظام پیشنهادات ۶۳
بندر منطقه آزاد اروند ۶۲
بندر چوئبده ۵۷
بندرابادان ۵۲
محرم ۴۹
سامانه فیش حقوقی بندر آبادان ۴۵
خرمشهر ۴۱
چوئبده ۴۰
استخدام ۳۹
اداره بندر و دریانوردی آبادان ۳۳
سازمان بنادر و دریانوردی آبادان ۳۳
سایت اداره بندر آبادان ۲۸
فیش حقوقی ۲۸
سیستم مدیریت یکپارچه ۲۷
بندر ۲۶
فیش حقوقی بندر آبادان ۲۶
بنادر و دریانوردی آبادان ۲۵
سیاوش خدابخشی ۲۴
لایروبی ۲۴
بندر اروندکنار ۲۳
آیین نامه نظام پیشنهادات ۲۲
اداره بندرابادان ۲۲
abadan ۲۱
راهبران امید دریا ۲۱
جدول جزر و مد ۲۱
بانوان ۲۱
سایت اداره بندر ابادان ۲۰
اداره بنادر و کشتیرانی آبادان ۲۰
کشتیرانی آبادان ۱۹
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ۱۹
بندر اروند ۱۷
ثبت نام ۱۶
مدیریت یکپارچه ۱۶
کشتیرانی ابادان ۱۶
آرامی ۱۶