چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۳۶ نفر
۱۱۲,۳۱۴ نفر
۱,۷۱۲ نفر
۱۰,۹۹۰ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۹ ۴   کاربر ۷   صفحه
۱۱/۰۸ ۹۰   کاربر ۹۹   صفحه
۱۱/۰۷ ۸۷   کاربر ۱۱۸   صفحه
۱۱/۰۶ ۵۵   کاربر ۷۴   صفحه
۱۱/۰۵ ۱۱۴   کاربر ۱۵۸   صفحه
۱۱/۰۴ ۳۷   کاربر ۵۶   صفحه
۱۱/۰۳ ۳۸   کاربر ۲۶۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۴۱   کاربر ۵۹   صفحه
۱۱/۰۱ ۵۵   کاربر ۱۰۴   صفحه
۱۰/۳۰ ۳۴   کاربر ۶۵   صفحه
۱۰/۲۹ ۴۱   کاربر ۵۷   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۱ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۰ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۵ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۱ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۴۷ ۲۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۴ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶۱,۰۵۶ ۵۵ %
DEU
DEU
۱۹,۵۵۹ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۴۴۵ ۷ %
USA
USA
۷,۳۳۵ ۷ %
ROM
ROM
۶,۰۹۳ ۶ %
CHN
CHN
۳,۱۶۲ ۳ %
GBR
GBR
۸۶۰ ۱ %
RUS
RUS
۷۵۹ ۱ %
CAN
CAN
۶۱۹ ۱ %
IND
IND
۴۷۲ ۰ %
PRT
PRT
۴۵۳ ۰ %
AUS
AUS
۳۵۱ ۰ %
NLD
NLD
۳۱۶ ۰ %
FRA
FRA
۳۰۱ ۰ %
DNK
DNK
۲۸۸ ۰ %
POL
POL
۲۴۱ ۰ %
BGR
BGR
۲۲۴ ۰ %
UKR
UKR
۱۹۹ ۰ %
GRC
GRC
۱۸۲ ۰ %
ITA
ITA
۱۷۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۷۲ ۸۱ %
Firefox
Firefox
۵۸ ۱۰ %
Safari
Safari
۲۲ ۴ %
Edge
Edge
۱۱ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۷ ۱ %
Other
Other
۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۸۶ ۶۶ %
Windows 7 ۷۵ ۱۳ %
Windows 10 ۶۹ ۱۲ %
iOS ۲۲ ۴ %
Windows 8 ۱۷ ۳ %
Android ۷ ۱ %
Other ۴ ۱ %
XP ۲ ۰ %
Vista ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اروند کنار ۲
بندر عباس ۲
بلیط کشتی آبادان کیش ۲
آبادان کیش ۲
مناقصه ۲
فاصله بین تهران تا آبادان ۱
فاصله ی ابادان تاکویت بالنج از راه دریاچندکیلومتراست؟ ۱
ساعات جزرو مد ساحل بندرعباس ۱
سفردریایی ازآبادان ۱
رئیس آگاهی آبادان ۱
فرهمند پور وزارت کشور ۱
فاصله آبادان تا اروندکنار ۱
تاریخچه اولین مزایده ها ۱
وهانگار ۱
جدول جزر و مد ۱