شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۱۴,۹۷۶,۱۰۰ نفر
۳,۶۸۷ نفر
۲۶,۰۴۶ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۵۷   کاربر ۷۸   صفحه
۰۶/۲۹ ۵۲   کاربر ۵۹   صفحه
۰۶/۲۸ ۶۷   کاربر ۷۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۲۰   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۳۲   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۶/۲۵ ۷۹   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۹۴   کاربر ۱۶۳   صفحه
۰۶/۲۳ ۵۶   کاربر ۷۲   صفحه
۰۶/۲۲ ۸۱   کاربر ۱۱۴   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۱۱   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۵۴   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۶۶   کاربر ۲۹۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۱۴   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۶/۱۷ ۷۴   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۶/۱۶ ۴۰   کاربر ۷۵   صفحه
۰۶/۱۵ ۵۲   کاربر ۸۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۶۹   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۶/۱۳ ۷۷   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۶/۱۲ ۴۳   کاربر ۷۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۶۹   کاربر ۱۰۶   صفحه
۰۶/۱۰ ۴۳   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۲۵   کاربر ۶۴   صفحه
۰۶/۰۸ ۲۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۶۶   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۶/۰۶ ۵۷   کاربر ۹۱   صفحه
۰۶/۰۵ ۸۴   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۷۳   کاربر ۱۳۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۶۷   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۶/۰۲ ۳۵   کاربر ۵۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵,۷۰۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳,۲۵۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳,۹۵۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰,۸۱۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰,۳۹۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰,۹۴۱ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵,۳۰۰ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶,۷۵۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰,۰۰۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۴,۹۹۷ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳,۵۵۰ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۹۹۴ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۷,۳۹۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۷,۲۶۱ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۳,۰۳۷ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۰,۸۳۳ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۸,۳۰۶ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۰,۹۱۹ ۷ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۶,۱۰۳ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۳,۶۷۳ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۴,۹۴۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۴۵۵ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱,۳۴۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۸۰۲ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۸۶,۱۱۰ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۱۴,۱۰۹ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۷۷۳,۰۹۷ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۷,۳۳۵ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۰,۵۵۹ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۱۳۳ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۶,۸۰۶ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۳۹۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۰۳۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۵۷۵ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۲۳ ۱ %
IND
IND
۷۵,۷۸۳ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۶۹۲ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۳ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۰۸ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۵۰ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۶۶ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۳۸ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۲۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۶,۳۹۱ ۳۶ %
Firefox
Firefox
۱۷,۸۲۳ ۲۴ %
Mozilla
Mozilla
۷,۹۰۱ ۱۱ %
Other
Other
۵,۲۶۴ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۲۳۷ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۱۴۲ ۴ %
Safari
Safari
۳,۰۹۶ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۸۳۹ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۴۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۲۸۶ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۵۱ ۱ %
Opera
Opera
۷۰۴ ۱ %
Edge
Edge
۱۰۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۴,۹۱۵ ۳۵ %
Other ۱۲,۳۵۹ ۱۸ %
XP ۹,۵۹۲ ۱۴ %
Linux ۸,۷۱۶ ۱۲ %
Windows 2003 ۵,۸۰۴ ۸ %
Windows 10 ۲,۹۶۷ ۴ %
iOS ۲,۴۸۲ ۴ %
Windows 8 ۱,۹۶۵ ۳ %
Android ۱,۰۹۳ ۲ %
Vista ۵۸۱ ۱ %
FreeBSD ۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آبادان ۶۴۴
بندر ابادان ۲۸۰
خط مشی ۲۴۸
آبادان ۲۱۶
اداره بندر آبادان ۲۱۴
ابادان ۱۸۶
اداره بندر ابادان ۱۷۱
مناقصه ۱۴۳
اروندکنار ۱۰۶
سازمان بنادر ابادان ۱۰۲
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ۹۹
اروند کنار ۹۱
اداره بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
بندرآبادان ۸۱
سایت بندر آبادان ۷۱
نظام پیشنهادات ۶۳
بندر منطقه آزاد اروند ۶۲
بندر چوئبده ۵۵
بندرابادان ۵۱
محرم ۴۷
خرمشهر ۴۰
استخدام ۳۷
چوئبده ۳۶
سازمان بنادر و دریانوردی آبادان ۳۲
سامانه فیش حقوقی بندر آبادان ۲۹
اداره بندر و دریانوردی آبادان ۲۸
سایت اداره بندر آبادان ۲۸
سیستم مدیریت یکپارچه ۲۷
بندر ۲۴
بنادر و دریانوردی آبادان ۲۴
فیش حقوقی بندر آبادان ۲۴
لایروبی ۲۳
بندر اروندکنار ۲۳
سیاوش خدابخشی ۲۳
اداره بندرابادان ۲۲
راهبران امید دریا ۲۱
آیین نامه نظام پیشنهادات ۲۱
بانوان ۲۱
فیش حقوقی ۲۱
سایت اداره بندر ابادان ۲۰
اداره بنادر و کشتیرانی آبادان ۲۰
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ۱۹
کشتیرانی آبادان ۱۹
جدول جزر و مد ۱۹
abadan ۱۸
مدیریت یکپارچه ۱۶
اداره بندرآبادان ۱۶
بندر اروند ۱۶
کشتیرانی ابادان ۱۶
ثبت نام ۱۶