دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۴۹ نفر
۱۲,۳۴۸,۸۷۶ نفر
۱,۳۵۱ نفر
۱۰,۳۴۶ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۳ ۷   کاربر ۱۹   صفحه
۰۲/۰۲ ۶۵   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۲/۰۱ ۷۴   کاربر ۹۹   صفحه
۰۱/۳۱ ۳۶   کاربر ۶۲   صفحه
۰۱/۳۰ ۲۵   کاربر ۳۴   صفحه
۰۱/۲۹ ۱۱۳   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۱/۲۸ ۱۲۹   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۱/۲۷ ۵۴   کاربر ۹۵   صفحه
۰۱/۲۶ ۶۵   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۱/۲۵ ۲۷   کاربر ۳۹   صفحه
۰۱/۲۴ ۲۴۹   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۱/۲۳ ۱۳۶   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۱/۲۲ ۴۵   کاربر ۶۷   صفحه
۰۱/۲۱ ۵۶   کاربر ۱۰۴   صفحه
۰۱/۲۰ ۵۶   کاربر ۱۰۹   صفحه
۰۱/۱۹ ۴۹   کاربر ۷۴   صفحه
۰۱/۱۸ ۴۱   کاربر ۷۱   صفحه
۰۱/۱۷ ۲۵   کاربر ۴۱   صفحه
۰۱/۱۶ ۲۲   کاربر ۳۰   صفحه
۰۱/۱۵ ۵۳   کاربر ۸۷   صفحه
۰۱/۱۴ ۴۲   کاربر ۶۸   صفحه
۰۱/۱۳ ۲۰   کاربر ۳۵   صفحه
۰۱/۱۲ ۲۲   کاربر ۳۱   صفحه
۰۱/۱۱ ۲۴   کاربر ۲۶   صفحه
۰۱/۱۰ ۲۷   کاربر ۴۲   صفحه
۰۱/۰۹ ۲۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۱/۰۸ ۴۶   کاربر ۶۴   صفحه
۰۱/۰۷ ۵۰   کاربر ۸۳   صفحه
۰۱/۰۶ ۴۵   کاربر ۵۲   صفحه
۰۱/۰۵ ۶۰   کاربر ۳۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۵,۱۵۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲,۷۸۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳,۶۲۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰,۵۵۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰,۱۹۰ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰,۷۸۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵,۰۸۸ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶,۴۴۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹,۲۶۹ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۳,۸۸۰ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۲,۴۱۸ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۴,۷۴۲ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۶,۲۱۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۶,۳۳۷ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۱,۵۴۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۹,۷۴۶ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۷,۳۳۲ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۰,۲۶۸ ۷ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۵,۴۳۳ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۳,۰۹۹ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۴,۴۷۶ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۰۷۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۰,۸۷۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۳۰۴ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۸۸۳,۶۴۸ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۲,۴۳۳,۷۶۴ ۲۰ %
USA
USA
۱,۴۲۲,۵۹۷ ۱۲ %
EU
EU
۶۲۳,۶۳۲ ۵ %
GBR
GBR
۵۶۴,۷۰۹ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
CHN
CHN
۳۹۶,۶۳۶ ۳ %
FRA
FRA
۱۹۹,۱۶۷ ۲ %
DEU
DEU
۱۸۶,۴۷۷ ۲ %
UKR
UKR
۱۱۳,۱۳۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۱,۱۰۳ ۱ %
RUS
RUS
۱۰۹,۱۵۲ ۱ %
JPN
JPN
۶۶,۷۲۷ ۱ %
IND
IND
۶۴,۳۲۵ ۱ %
NOR
NOR
۳۹,۴۸۳ ۰ %
POL
POL
۳۴,۶۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۷۰۵ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۸۲۴ ۰ %
KOR
KOR
۲۳,۱۲۹ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۶۷۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۱,۲۹۳ ۳۳ %
Firefox
Firefox
۱۶,۲۰۰ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۷,۴۷۸ ۱۲ %
Other
Other
۴,۹۹۷ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۱۰۳ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۰۹۶ ۵ %
Safari
Safari
۲,۵۷۴ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۸۷ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۳۲ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۱۲۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۱۴ ۱ %
Opera
Opera
۶۸۴ ۱ %
Edge
Edge
۶۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۲,۱۲۵ ۳۶ %
Other ۱۱,۸۷۳ ۱۹ %
XP ۹,۳۳۲ ۱۵ %
Linux ۵,۹۰۹ ۱۰ %
Windows 2003 ۵,۷۹۷ ۹ %
iOS ۱,۹۹۶ ۳ %
Windows 10 ۱,۸۹۲ ۳ %
Windows 8 ۱,۷۱۶ ۳ %
Android ۹۸۷ ۲ %
Vista ۵۵۹ ۱ %
FreeBSD ۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آبادان ۶۲۵
بندر ابادان ۲۷۹
خط مشی ۲۴۸
آبادان ۲۱۵
اداره بندر آبادان ۲۰۸
ابادان ۱۸۶
اداره بندر ابادان ۱۷۱
مناقصه ۱۴۰
اروندکنار ۱۰۳
سازمان بنادر ابادان ۱۰۱
اروند کنار ۹۰
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ۸۴
اداره بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
بندرآبادان ۸۱
سایت بندر آبادان ۶۷
نظام پیشنهادات ۶۳
بندر منطقه آزاد اروند ۶۲
بندر چوئبده ۵۴
بندرابادان ۵۱
خرمشهر ۴۰
استخدام ۳۷
چوئبده ۳۶
سازمان بنادر و دریانوردی آبادان ۳۰
سامانه فیش حقوقی بندر آبادان ۲۹
اداره بندر و دریانوردی آبادان ۲۸
سایت اداره بندر آبادان ۲۸
سیستم مدیریت یکپارچه ۲۷
محرم ۲۷
بندر ۲۴
فیش حقوقی بندر آبادان ۲۴
لایروبی ۲۳
بندر اروندکنار ۲۳
بنادر و دریانوردی آبادان ۲۳
اداره بندرابادان ۲۲
راهبران امید دریا ۲۱
آیین نامه نظام پیشنهادات ۲۱
سیاوش خدابخشی ۲۱
بانوان ۲۱
فیش حقوقی ۲۱
سایت اداره بندر ابادان ۲۰
اداره بنادر و کشتیرانی آبادان ۲۰
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ۱۹
کشتیرانی آبادان ۱۹
abadan ۱۸
مدیریت یکپارچه ۱۶
اداره بندرآبادان ۱۶
بندر اروند ۱۶
کشتیرانی ابادان ۱۶
ثبت نام ۱۶
آرامی ۱۶