پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

تجدید ارزیابی کیفی پروژه ی سه گانه بندر آبادان(تعمیرات اساسی و توسعه اسکله شماره یک-احداث انبار هانگار -استحصال بارانداز و پسکرانه اسکله شماره چهار)

فراخوان

4211/ص15/91

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

 

 

آگهی  تجدید  ارزیابی کیفی پیمانکاران  جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 4211/ص15                                  

- موضوع مناقصه ؛پروژه ی سه گانه بندر آبادان(تعمیرات اساسی و توسعه اسکله شماره یک –احداث انبارهانگار –استحصال بارانداز پسکرانه اسکله  شماره چهار)

-شرایط الزامی مناقصه گران

1-ارائه مدارک مثبته داشتن پایه 3 دررشته آب

2-ارائه مدارک مثبته ظرفیت خالی آماده بکار

3-اخذ حداقل امتیاز ارزشیابی

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخه   21/10/91 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزار/مشاور ، به آدرس ذیل، و ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت12روز پنج شنبه مورخه5/11/91   به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10صبح شنبه مورخ 30/10/91 در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 7/11/91 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان مفتوح خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900/0631-

- آدرس مشاور تدبیرساحل پارس ؛  تهران-بلوارفردوس شرق-بین رامین و مالکی-ساختمان آبشار-واحد 2aو2b  -تلفن 44041165 -44049288-44049289

-برآورد اولیه ؛  20،696،428،060 ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان