سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

شرح سوابق واطلاعات شرکت بندربویه

نام شرکت :بندربویه
نوع شرکت : با مسئولیت محدود
شماره ثبت : 3331
مدیرعامل : عبدالرضا نیک نژاد

شرکت بندربویه درسال 1380 تاسیس وپس از یک دوره چندساله فعالیت دربندر خرمشهردرزمینه تخلیه وبارگیری کشتیهای فله بروجنرال کارگو از سال 1392 کاربهره برداری از بندر آبادان را آغاز نموده.

لیست تجهیزات ملکی شرکت بشرح زیراست :

 

  1.    لیفتراک                                     هفت دستگاه
  2.   جرثقیل 25 تن                           چهار دستگاه 
  3.  جرثقیل35 تن                             یک دستگاه 
  4.   کفی                                         بیست چهاردستگاه 
  5.   تراکتور                                       چهار دستگاه
  6.  
  7.  
  8.  

 


نشانی : آبادان مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان ساختمان قدیم اموربندری
تلفن : 06153242061-06153244247 تلفکس 06153242061همراه 09161310760 ایمیلrezaniknezad31@gmil.com