سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

شناسنامه اداره بندر اروندکنار

سال ساخت

1380

مساحت بندر با زمینهای خریداری شده

2/23 هکتار

مساحت انبار مسقف ـ محوطه بارانداز

1000 مترمربع ـ 8500 مترمربع

تعداد ـ طول پهلو گیری اسکله ها ـ عمق آبخور

یک پل دسترسی به طول 36 متر
طول پهلوگیری پل دسترسی 5/13 متر
عمق آبخور در جزر کامل 5/1 متر

نوع صادرات و واردات

بنا به تقاضا

زمان و مسافت تا کویت ( تجاری )

بین 12 تا 17 ساعت ( 130 مایل دریایی )

مسافت بندر تا مرکز استان ـ تا تهران

اهواز 160 کیلومتر ـ تهران 1070 کیلومتر

مسافت بندر تا بندر امام خمینی ( ره )

160 کیلومتر

مسافت بندر تا فرودگاه بین المللی آبادان

60 کیلومتر

فاصله بندر تا دهانه رودخانه اروند

12 مایل دریایی

مسافت بندر تا راه آهن خرمشهر

70 کیلومتر

مشخصات جغرافیایی

58      29 عرض شمالی و 30       48 طول شرقی

انعطاف پذیری در پذیرش انواع شناورها

شناورهای تاحداکثر1000تن به دلیل محدودیتهای اسکله به ویژه رودخانه بهمنشیر

 

مستعد برای احداث ترمینال کانتینری

استعدادها و مزیت های بندر

    • وجود نهرهای فراوان جهت استفاده شناورها جهت تعمیر و نگهداری و محل پارک بعد از انجام تخلیه
    • نزدکترین بندر به خلیج فارس در اروندرود که با توجه به این مسئله در صورت احداث اسکله جدید و راه اندازی بندر مطمئنا مورد توجه شناورها و مالگان قرار خواهد گرفت .
    • وجود نیروهای ماهر و نیمه ماهر دریانورد در اروندکنار .
    • وجود دو جاده دسترسی به اروندکنار ، یکی از سمت چویبده دیگری از سمت آبادان
    • وجود ایستگاه تجسس و نجات شمالی خلیج فارس در بندر اروندکنار

اروند کنار اروند کنار اروند کنار