سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری مانور اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال در بندر آبادان

برگزاری مانور اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال در بندر آبادان
مدیر بنادر و دریانوردی خبر داد : مانور اطفاء حریق مایعات و جامدات به منظور ارتقای سطح آمادگی نیروی عملیاتی اطفاء حریق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ، رضا سفاری گفت: مانور اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال در بندر آبادان به منظور ارتقاء سطح آمادگی و افزایش توانایی نیروی عملیاتی در حین مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد.
 
شهرام بهبهانی ، رئیس مرکز مدیریت بحران بنادر  آبادان افزود:علاوه بر افزایش توانایی جسمانی ، اهدافی از جمله افزایش دانش عملیاتی و هماهنگی بین واحد های آتش نشانی ، واحد ایمنی و یگان حفاظت در وقوع حوادث را دارد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۲
تعداد بازدید : ۲۳۳