سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان
مدیر بنادر و دریانوردی آبادان به همراه برخی از مسئولان سه بندر آبادان ، اروندکنار و چوئبده به منظور بررسی وضعیت ایمنی و محوطه عملیاتی و پروژه های در دست ساخت این بنادر بازدید کرد.

 

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

گزارش تصویری بازدید مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از بنادر سه گانه این شهرستان

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲
تعداد بازدید : ۵۱۹