سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری مانور لایف رفت در بندر چوئبده

برگزاری مانور لایف رفت در بندر چوئبده
مانور استفاده از جان پناه دریایی لایف رفت به منظور ارتقای دانش ایمنی دریانوردان در بندر چوئبده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ، مدیر اداره بندر و دریانوردی چوئبده گفت : در راستای اهداف امور دریایی بنادر آبادان در سال ۱۴۰۰ و برای اشاعه فرهنگ دریانوردی بین دریانوردان شناورهای سنتی ، مانور استفاده از جان پناه دریایی "لایف رفت" برگزار شد.

 

مهدی سهیم پور ادامه داد : از جمله اهداف این مانور ، ارتقا سطح آموزش و فن استفاده از تجهیزات ایمنی دریایی برای حفظ جان خود است و تاکید ما بر این است که چنین برنامه هایی به صورت مستمر انجام شود.
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۲۰
تعداد بازدید : ۶۰۰