سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری مانور اطفاء حریق دریایی در بندر چویبده

برگزاری مانور اطفاء حریق دریایی در بندر چویبده
مانور اطفاء حریق دریایی با اهدافی از جمله ارتقای توان نیروی عملیاتی مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر چوئبده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ، سهیم پور ، مدیر اداره بندر و دریانوردی چوئبده گفت:مانور شماره چهار با موضوع اطفاء حریق دریایی و با اهدافی از جمله ارتقای توان نیروی عملیاتی  برگزار شد.
رئیس مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر چوئبده ادامه داد : در این مانور که در راستای تحقق اهداف سال ۹۹ است ، روش های بکار گیری تجهیزات و ایجاد هماهنگی تیم های عملیاتی  تمرین شد که توان این نیرو و سرعت عمل آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. 
جلیلیان با بیان اینکه در این مانور موفق واحد های دریایی و یگان حفاظت بعنوان واحد های همکار شرکت داشتند گفت : یک دستگاه خودروی سنگین اطفاء حریق ، دستگاه خودروی پیشرو فرماندهی و هفت نفر نیروی عملیاتی بکار گرفته شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴
تعداد بازدید : ۹۵۸