سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
 

اخبار

بازدید عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر آبادان

بازدید عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و  توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر آبادان
اله یار عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی از سه بندر آبادان - اروندکناروچوئبده بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ، این بازدید به منظور بررسی وضعیت عمرانی و زیرساخت های بنادرانجام شد .
اله یار در این بازدید گفت : بنادر کوچک نقش بسزایی در اشتغال زایی مناطق ساحلی دارد . 
او ادامه داد اهدافی که سازمان بنادر و دریا نوردی دنبال میکند توسعه پایدار سواحل است و بازدیدی که از این بنادر صورت گرفت با اهدافی از جمله بررسی موانع و مشکلات آنهاست تا بتوان با رفع نواقص و مشکلات  به این بنادر مهم رونق بخشید .
عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و  توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر وضعیت کنونی بنادر سه گانه آبادان  را خوب ارزیابی کرد و گفت : اقتصاد این بنادر به اقتصاد شهر های مجاور گره خورده است و توجه به آنها عملا میتواند به وضعیت کاری و ارتقای اشتغال منطقه کمک کند .
در ادامه افزود : سازمان بنادر تاکید دارد که در کنار بنادر بزرگ به بنادر کوچک هم توجه شود تا بتوان به صورت یک ساختار شبکه ایی عمل کرد و به همین منظور اعتبارات خوبی برای بنادر استان خوزستان و سایر استانها در نظر گرفته شده است .

بازدید عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و  توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر آبادان  
بازدید عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و  توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر آبادان

بازدید عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و  توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر آبادان

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰:۳۸
تعداد بازدید : ۵۴۱