چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

ارتقاء سطح ایمنی در بندر آبادان

ارتقاء سطح ایمنی در بندر آبادان
بهره برداری از سیستم شوت نجات در بندر آبادان صورت پذیرفت
به گزارش روابط عمومی ، با پیگیری های انجام شده توسط اداره فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی آبادان سیستم شوت نجات در ساختمان مرکزی بندر آبادان تهیه و راه اندازی گردید.
 مصطفی قائدی رئیس اداره فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی آبادان در این خصوص عنوان کرد : بمنظورحفاظت از جان کارکنان اداری و ارتقای سطح ایمنی آنها، دو  دستگاه شوت نجات در طبقات پنجم و سوم ساختمان مرکزی بندر آبادان  نصب گردید. 
وی در ادامه افزود:  این دو  دستگاه  با هزینه ایی بالغ بر یک میلیارد و دویست و هشتاد وهفت میلیون ریال خریداری و نصب گردیده و می تواند در شرائط اضطراری که امکان استفاده از مسیرهای خروج و آسانسورها وجود نداشته باشد، کارکنان اداری را بطور ایمن به بیرون از ساختمان بندر منتقل نمایند.
ارتقاء سطح ایمنی در بندر آبادان

ارتقاء سطح ایمنی در بندر آبادان  

۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۷۹۰