سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

فیبر نوری به بندر اروندکنار رسید

فیبر نوری به بندر اروندکنار رسید
پروژه فیبر نوری داخلی بندر اروندکنار آماده بهره برداری شد

به گزارش روابط عمومی ، سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از آغازبهره برداری  پروژه فیبر نوری داخلی در بندر اروندکنار خبر داد.

 وی در این خصوص عنوان کرد : در راستای استاندارد سازی شبکه داخلی بندر اروندکنار و ارائه خدمات پایدار و مناسب به ارباب رجوع دراین بندر پروژه مذکور در مدت 6 ماه با جذب سرمایه ای  بالغ بر 2 میلیاردو سیصد میلیون ریال اعتبار راه اندازی و آماده بهره برداری می باشد .

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰
تعداد بازدید : ۳۳۰