چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

بازدید مهندس سفاری از بنادر چوئبده و اروندکنار

بازدید مهندس سفاری از بنادر چوئبده و اروندکنار
بازدید از آخرین وضعیت اسکله سوخت رسانی بندر چوئبده و بازارچه مرزی اروندکنار توسط مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

به گزارش روابط عمومی ، مهندس سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان صبح امروز بمنظور بررسی آخرین وضعیت اسکله سوخت رسانی بندر چوئبده و بازارچه مرزی اروندکنار عازم این دوشهر بندری شدند.ابتدا وی از اسکله سوخت رسانی در بندر چوئبده بازدید نموده و از نزدیک در جریان خدمت رسانی این جایگاه به شناورهای مستقردر بندر چوئبده قرار گرفتند وسپس از بازارچه مرزی اروندکنار بازدیدبعمل آوردند.

 

بازدید مهندس سفاری از بنادر چوئبده و اروندکنار

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۲۷
تعداد بازدید : ۱,۵۰۴