شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

مانور استفاده از جان پناه دریایی در بندر آبادان برگزار گردید

مانور  استفاده از جان پناه دریایی در بندر آبادان برگزار گردید
نحوه بازگشایی جان پناه دریایی ( لایف رفت ) جهت آموزش فرماندهان و خدمه شناورها در بندر آبادان انجام شد

به گزارش روابط عمومی ،  مانور استفاده از جان پناه لایف رفت صبح امروز  مورخ 95/10/29 راس ساعت 11:00 صبح برگزار گردید .این مانور در راستای اهداف سال 95 واحد عملیات و بمنظور بالابردن دانش عمومی و آمادگی عملی فرماندهان و خدمه شناورهای متردد در بنادر آبادان و همچنین انجام عملی ایشان در استفاده از جان پناه دریایی ( لایف رفت ) انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی ،  مانور استفاده از جان پناه لایف رفت صبح امروز  مورخ 29/10/95 راس ساعت 11:00 صبح برگزار گردید .این مانور در راستای اهداف سال 95 واحد عملیات و بمنظور بالابردن دانش عمومی و آمادگی عملی فرماندهان و خدمه شناورهای متردد در بنادر آباد

 به گزارش روابط عمومی ،  مانور استفاده از جان پناه لایف رفت صبح امروز  مورخ 29/10/95 راس ساعت 11:00 صبح برگزار گردید .این مانور در راستای اهداف سال 95 واحد عملیات و بمنظور بالابردن دانش عمومی و آمادگی عملی فرماندهان و خدمه شناورهای متردد در بنادر آباد

۲۹ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۴
تعداد بازدید : ۵۶۰