برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت جشن میلاد امام زمان ( عج )
به مناسبت جشن نیمه شعبان ایستگاه صلواتی در بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان به مناسبت جشن میلاد امام زمان (عج) ایستگاه صلواتی جهت استفاده عمومی مردم شریف آبادان در شب نیمه شعبان در محل  ورودی بندر آبادان برگزار گردید

.