سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری اختتامیه ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه IMSدر بنادر آبادان

برگزاری اختتامیه ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه  IMSدر بنادر آبادان
ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در بنادرآبادان انجام گردید

 به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه  IMSدر خصوص بررسی الزامات گواهینامه های ( ISO14001) ، (OHSAS18001) و (ISO9001) در بنادر آبادان ،چوئبده و اروند کنار برگزار گردید. این ممیزی به مدت دو روز توسط سرممیز موسسه کیفیت و انطباق کیهان در راستای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفت در اختتامیه این ممیزی که در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان برگزار گردید تمدید گواهینامه ها در بنادر سه گانه آبادان ،چوئبده و اروندکنار با موفقیت انجام گرفت  در پایان سفاری مدیر بنادرو دریانوردی آبادان از حضور تیم ممیزی در بنادر سه گانه  تشکر و قدردانی نمودند و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه  IMSرا یکی از راهکارهای اساسی رشد و رونق اقتصادی و شکوفایی بخش صادرات برشمردند.

۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۸۹۷