پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

برگزاری موفقیت آمیز مانور اطفاءحریق،امدادونجات شناورها در بندر آبادان

برگزاری موفقیت آمیز مانور اطفاءحریق،امدادونجات شناورها در بندر آبادان
اجرای مانور اطفاء حریق،امدادونجات شناورها در بندر آبادان با موفقیت انجام گردید


به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان مانورمشترک اطفاء حریق، امداد و نجات شناورهای مستقردر بندر آبادان برگزار شد. این مانور که در راستای اهداف سال 94 واحد بندری و دریایی بنادر و دریانوردی آبادان به منظور ارتقاء سطح توانایی عملیاتی کارکنان آتش نشانی و همچنین آمادگی و تعامل با سایر واحدهای اداری و بکارگیری از تجهیزات و روشهای نوین امداد ونجات در سطح این بندر انجام گردید. مانور مذکور در تاریخ 94/10/7 در ساعت 14/00 با اعلام حریق توسط فرماندهی دوبه که در حال شیفتینگ و جابه جایی از اسکله 5000 تنی بوده آغاز گردید که بلافاصله با تشکیل کمیته بحران در دفتر امور دریایی با توجه به وسعت زیاد حریق و از کار افتادن موتور شناور، یدک کش ناصر دو به منظور پهلو دهی شناور مضطر و اعزام یدک کش امیدان شش جهت عملیات خنک سازی تازمان پهلو دهی  به اسکله ژاله انجام شد و پس از عملیات موفق پهلو دهی شناور نیروهای آتش نشانی مستقر در اسکله به عملیات اطفاءو امداد و نجات مصدومان فرضی در شناور پرداخته و به موقع مصدومین از شناور تخلیه گردیدند.در پایان این مانور سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از اجرای موفقیت آمیز این مانور و واکنش سریع نیروهای امدادی و کمیته بحران در کمترین فاصله زمانی تقدیر و تشکر نموده و اظهار داشت: برگزاری مداوم این قبیل مانورها سرعت عمل در تصمیم گیری در مواقع بحران و اجرای عملیات اطفاء و امداد و نجات به موقع را افزایش می دهد.


۱۵ دی ۱۳۹۴ ۱۸:۵۶
تعداد بازدید : ۲,۱۳۲