چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

معارفه جناب آقای مهندس رضا سفاری به عنوان مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

معارفه جناب آقای مهندس رضا سفاری به عنوان مدیر بنادر و دریانوردی آبادان
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس سعیدی ن‍ژاد معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، جناب آقای مهندس رضا سفاری به عنوان مدیر بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس سعیدی ن‍ژاد معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، جناب آقای مهندس رضا سفاری به عنوان مدیر بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.
۱۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۴۲
روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان |
تعداد بازدید : ۲,۵۵۹