سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

مسابقات دارت به مناسبت دهه فجر در مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد

مسابقات دارت به مناسبت دهه فجر در مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد
در ادامه برگزاری مسابقات ورزشی که به مناسبت دهه فجر در مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در حال برگزاری است روز گذشته مسابقات دارت بین پرسنل برگزار شد.

در ادامه برگزاری مسابقات ورزشی که به مناسبت دهه فجر در مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در حال برگزاری است امروز مسابقات دارت بین پرسنل بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد.

این مسابقات در روزهای آینده و در رشته های مختلف ادامه خواهد داشت.

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۰
روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان |
تعداد بازدید : ۱,۷۸۰