سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

تجهیزات دریایی ، بندری و مخابراتی

 

تجهیزات دریایی 
نوع شناور  کاربری   تعداد   توضیحات
 یدک کش ناصر 2  یدک کشی  1  ملکی 
 یدک کش امیدان 1  یدک کشی   1  استیجاری 
 ناجی 17  جستجو و نجات دریایی   1  ملکی 
قایق موتوری  یگان حفاظت   امنیت و گشت زنی   2  ملکی