صندوق ارتباط مستقیم با مدیریت بنادر  و دریانوردی آبادان

به بخش ارتباط مستقیم با مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان خوش آمدید. هدف این بخش استفاده از نظرات بازدید کنندگان گرامی برای بهبود هرچه بیشتر خدمات این اداره کل می باشد.

بدیهی است متن پیام ارسالی، مستقیما و فقط توسط مدیریت ملاحظه خواهد شد

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیر بندر