بندر اروندکنار

موقعیت

واقع در استان خوزستان و سواحل اروند رود؛

فاصله تا تهران : 1070 کیلومتر؛

فاصله تا اهواز : 160 کیلومتر؛

فاصله تا اولین فرودگاه : 60 کیلومتر.

 

قابلیت‌ها و مزیت‌ها

-         وجود نهرهای فراوان جهت استفاده شناورها جهت تعمیر و نگهداری و محل پارک بعد از انجام تخلیه

-     نزدیکترین بندر به خلیج فارس در اروندرود که با توجه به این مسئله در صورت احداث اسکله جدید و راه اندازی بندر مطمئنا مورد توجه شناورها و مالکان قرار خواهد گرفت .

-         وجود دو جاده دسترسی به اروندکنار ، یکی از سمت چوئبده دیگری از سمت آبادان

-         وجود ایستگاه تجسس و نجات شمالی خلیج فارس در بندر اروندکنار

-         مستعد برای احداث ترمینال کانتینری

 

 

امکانات

مساحت کل بندر (هکتار)

مساحت کل انبارها (هکتار)

مساحت انبار مسقف

(هزار مترمربع)

اسکله

ظرفیت   پذیرش کالا (هزار تن)

عمق آبخور (متر)

تعداد (پست)

کاربری

طول (متر)

23.2

98/0

1

1

عمومی

33.5

20

5.5-3.5

1

خدماتی (SAR)

20

 

 

خدمات جابه‌جایی کالا و مسافر

کالای عمومی، ‌مسافری.

 

خدمات نگهداری کالا

نگهداری و پردازش کالا.

 

 

 

بندر چوئبده

موقعیت

واقع در استان خوزستان و کانال بهمنشیر؛

فاصله تا تهران : 1060 کیلومتر؛

فاصله تا اهواز : 150 کیلومتر؛

فاصله تا اولین فرودگاه : 55 کیلومتر.

 

قابلیت‌ها و مزیت‌ها

-     با توجه به پتانسیل و استعداد های منطقه، توسعه و بهره وری بیشتر
از این بندر امکان پذیر می باشد.

-         انعطاف پذیری در پذیرش انواع شناور ها

-         مجاورت با چندین داک یارد و کشتی سازی در حاشیه رودخانه بهمنشیر

-     نزدیکی بیشتر به کشور کویت (115 مایل دریایی) نسبت به بنادر
آبادان و خرمشهر

-         برخورداری از معافیت 20% سود بازرگانی

-         مستعد برای صادرات دامی، کشاورزی و شیلات

-         بارگیری همزمان 6 فروند شناور

 

امکانات

مساحت کل بندر (هکتار)

مساحت کل انبارها (هکتار)

مساحت انبار مسقف

(هزار مترمربع)

اسکله

ظرفیت   پذیرش کالا (هزار تن)

عمق آبخور (متر)

تعداد (پست)

کاربری

طول (متر)

10

3.58

2

3

عمومی

239

35

5.5-3.5

 

 

 

 

 

 

 

خدمات جابه‌جایی کالا و مسافر

کالای عمومی، ‌مسافری.

 

خدمات نگهداری کالا

نگهداری و پردازش کالا.