·        بندر آبادان در استان خوزستان واقع شده که از طریق آبراه بین المللی اروند به خلیج فارس و آبهای آزاد راه دارد. فاصله این بندر تا مرکز استان 120 کیلومتر و تا تهران 950 کیلومتر و با اولین فرودگاه بین المللی و خط آهن 5 کیلومتر می باشد.

·        با توجه به حضور دو شهر تجاری و صنعتی آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد تجاری اروند، این منطقه بیشترین رشد را در میان دیگر مناطق آزاد دارا بوده است.

این منطقه با وسعتی معادل 34.000 هکتار در کنار دو رودخانه قابل کشتیرانی و همجواری با دو کشور عراق و کویت و برخورداری از انواع مختلف حمل و نقل از قبیل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی بستری مطلوب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است.