یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۳۲ نفر
۱۱,۷۹۰,۵۷۶ نفر
۱,۲۰۷ نفر
۹,۴۵۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۶ ۸   کاربر ۹   صفحه
۱۲/۰۵ ۴۵   کاربر ۱۱۴   صفحه
۱۲/۰۴ ۳۶   کاربر ۸۳۱   صفحه
۱۲/۰۳ ۴۵   کاربر ۸۲,۰۴۸   صفحه
۱۲/۰۲ ۲۵۴   کاربر ۵۶,۹۷۴   صفحه
۱۲/۰۱ ۲۷   کاربر ۱۷۱   صفحه
۱۱/۳۰ ۴۸   کاربر ۱۲۴   صفحه
۱۱/۲۹ ۹۸   کاربر ۶۶۰   صفحه
۱۱/۲۸ ۸۳   کاربر ۳۴۴   صفحه
۱۱/۲۷ ۲۴   کاربر ۵۳   صفحه
۱۱/۲۶ ۴۲   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۱/۲۵ ۳۲   کاربر ۶۹   صفحه
۱۱/۲۴ ۳۶   کاربر ۹۴   صفحه
۱۱/۲۳ ۴۰   کاربر ۱۲۹   صفحه
۱۱/۲۲ ۱۲۷   کاربر ۱۳۸   صفحه
۱۱/۲۱ ۳۷   کاربر ۸۴   صفحه
۱۱/۲۰ ۳۴   کاربر ۴۹۷   صفحه
۱۱/۱۹ ۲۵   کاربر ۳۷۰   صفحه
۱۱/۱۸ ۵۰   کاربر ۲۰۹   صفحه
۱۱/۱۷ ۳۹   کاربر ۱۸۰   صفحه
۱۱/۱۶ ۳۶   کاربر ۶,۸۳۲   صفحه
۱۱/۱۵ ۳۳   کاربر ۱۱۸   صفحه
۱۱/۱۴ ۴۷   کاربر ۱۶,۸۱۵   صفحه
۱۱/۱۳ ۳۶   کاربر ۵۴۳   صفحه
۱۱/۱۲ ۳۹   کاربر ۱۹۹   صفحه
۱۱/۱۱ ۵۶   کاربر ۲۵۲   صفحه
۱۱/۱۰ ۴۴   کاربر ۳۰۹   صفحه
۱۱/۰۹ ۳۱   کاربر ۸۱   صفحه
۱۱/۰۸ ۲۴   کاربر ۶۸   صفحه
۱۱/۰۷ ۳۵   کاربر ۷۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳,۷۵۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۷۳۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱,۳۷۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۸,۸۷۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۰۵۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۵۷۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲,۴۷۸ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴,۴۹۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۷,۳۸۰ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۲,۰۵۴ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹,۲۵۱ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹,۵۲۲ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۳,۶۱۴ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۲,۳۸۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۷,۶۰۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۶,۷۶۳ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۴,۸۸۳ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۳,۳۴۱ ۷ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۱,۴۶۱ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۱,۰۵۰ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲,۲۶۰ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۶,۰۱۴ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹,۱۶۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۵,۲۶۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۷۸۳,۴۴۱ ۴۲ %
ZZZ
ZZZ
۲,۲۴۸,۴۴۳ ۲۰ %
USA
USA
۱,۳۵۳,۶۸۰ ۱۲ %
EU
EU
۵۹۸,۱۵۶ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
GBR
GBR
۴۹۴,۹۲۳ ۴ %
CHN
CHN
۳۷۶,۲۱۰ ۳ %
FRA
FRA
۱۸۹,۹۲۰ ۲ %
DEU
DEU
۱۶۴,۵۸۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۰,۶۱۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۴,۶۹۴ ۱ %
RUS
RUS
۱۰۴,۲۸۱ ۱ %
JPN
JPN
۶۴,۵۷۴ ۱ %
IND
IND
۶۱,۰۴۹ ۱ %
NOR
NOR
۳۸,۶۸۳ ۰ %
NLD
NLD
۳۱,۱۷۴ ۰ %
POL
POL
۲۹,۱۲۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۴۲۶ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۳۸۱ ۰ %
KOR
KOR
۲۲,۲۳۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹,۳۷۹ ۳۲ %
Firefox
Firefox
۱۵,۷۹۹ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۷,۳۴۳ ۱۲ %
Other
Other
۴,۴۶۸ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۰۷۱ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۰۶۷ ۵ %
Safari
Safari
۲,۴۲۴ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۴۰۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۰۳ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۰۶۷ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۹۸ ۱ %
Opera
Opera
۶۷۵ ۱ %
Edge
Edge
۵۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۱,۳۸۷ ۳۶ %
Other ۱۱,۲۴۵ ۱۹ %
XP ۹,۲۸۹ ۱۶ %
Windows 2003 ۵,۷۹۴ ۱۰ %
Linux ۵,۰۶۳ ۹ %
iOS ۱,۸۶۱ ۳ %
Windows 8 ۱,۶۰۷ ۳ %
Windows 10 ۱,۲۷۰ ۲ %
Android ۹۴۸ ۲ %
Vista ۵۴۴ ۱ %
FreeBSD ۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آبادان ۶۲۴
بندر ابادان ۲۷۹
خط مشی ۲۴۸
آبادان ۲۱۵
اداره بندر آبادان ۲۰۸
ابادان ۱۸۶
اداره بندر ابادان ۱۷۱
مناقصه ۱۴۰
اروندکنار ۱۰۳
سازمان بنادر ابادان ۱۰۰
اروند کنار ۹۰
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ۸۴
اداره بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
بندرآبادان ۸۱
سایت بندر آبادان ۶۴
نظام پیشنهادات ۶۳
بندر منطقه آزاد اروند ۶۲
بندر چوئبده ۵۴
بندرابادان ۵۱
خرمشهر ۴۰
استخدام ۳۷
چوئبده ۳۶
سازمان بنادر و دریانوردی آبادان ۳۰
سامانه فیش حقوقی بندر آبادان ۲۹
اداره بندر و دریانوردی آبادان ۲۸
سایت اداره بندر آبادان ۲۸
سیستم مدیریت یکپارچه ۲۷
محرم ۲۷
بندر ۲۴
فیش حقوقی بندر آبادان ۲۴
لایروبی ۲۳
بندر اروندکنار ۲۳
بنادر و دریانوردی آبادان ۲۳
اداره بندرابادان ۲۲
راهبران امید دریا ۲۱
آیین نامه نظام پیشنهادات ۲۱
سیاوش خدابخشی ۲۱
بانوان ۲۱
سایت اداره بندر ابادان ۲۰
اداره بنادر و کشتیرانی آبادان ۲۰
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ۱۹
کشتیرانی آبادان ۱۹
فیش حقوقی ۱۹
abadan ۱۸
مدیریت یکپارچه ۱۶
اداره بندرآبادان ۱۶
بندر اروند ۱۶
کشتیرانی ابادان ۱۶
ثبت نام ۱۶
آرامی ۱۶