یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۴۴ نفر
۵۵,۱۳۷ نفر
۱۸ نفر
۲۷ نفر
۱۷ اسفند ۱۳۹۱
۶۸۴ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۱ ۱,۷۱۲   کاربر ۲,۷۷۳   صفحه
۰۴/۳۱ ۴,۹۴۹   کاربر ۸,۶۱۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۳,۹۶۲   کاربر ۵,۲۸۵   صفحه
۰۴/۲۹ ۳,۳۸۰   کاربر ۵,۱۲۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۴,۱۶۰   کاربر ۷,۷۶۳   صفحه
۰۴/۲۷ ۴,۴۸۰   کاربر ۷,۸۱۰   صفحه
۰۴/۲۶ ۴,۴۰۳   کاربر ۸,۲۱۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۳,۹۹۲   کاربر ۷,۵۵۹   صفحه
۰۴/۲۴ ۴,۳۲۳   کاربر ۷,۸۷۴   صفحه
۰۴/۲۳ ۳,۲۶۶   کاربر ۵,۰۱۲   صفحه
۰۴/۲۲ ۳,۷۷۳   کاربر ۵,۹۰۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۴,۱۱۹   کاربر ۷,۵۶۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۴,۴۶۳   کاربر ۷,۹۲۹   صفحه
۰۴/۱۹ ۴,۹۰۸   کاربر ۸,۷۳۸   صفحه
۰۴/۱۸ ۴,۵۰۱   کاربر ۸,۱۵۸   صفحه
۰۴/۱۷ ۴,۲۴۹   کاربر ۷,۷۹۳   صفحه
۰۴/۱۶ ۳,۵۷۴   کاربر ۵,۳۴۸   صفحه
۰۴/۱۵ ۷,۰۷۴   کاربر ۹,۹۱۰   صفحه
۰۴/۱۴ ۴,۸۰۶   کاربر ۸,۵۲۸   صفحه
۰۴/۱۳ ۵,۳۵۶   کاربر ۹,۵۱۲   صفحه
۰۴/۱۲ ۵,۴۲۳   کاربر ۹,۸۴۲   صفحه
۰۴/۱۱ ۴,۳۷۱   کاربر ۸,۴۲۵   صفحه
۰۴/۱۰ ۵,۵۴۲   کاربر ۹,۳۹۹   صفحه
۰۴/۰۹ ۳,۹۲۷   کاربر ۵,۶۶۳   صفحه
۰۴/۰۸ ۴,۶۷۲   کاربر ۷,۱۸۸   صفحه
۰۴/۰۷ ۴,۹۲۶   کاربر ۷,۹۲۵   صفحه
۰۴/۰۶ ۳,۷۲۲   کاربر ۶,۰۵۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۴,۴۸۳   کاربر ۶,۸۹۳   صفحه
۰۴/۰۴ ۵,۳۴۳   کاربر ۸,۸۸۴   صفحه
۰۴/۰۳ ۵,۵۰۸   کاربر ۹,۶۵۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۸۲۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۹۹۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۵,۰۸۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴,۹۹۸ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴,۷۲۳ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴,۱۶۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۰۰۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۰۱۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۹,۲۶۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۵,۳۷۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴,۷۳۹ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۸,۰۴۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲,۲۵۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۹,۸۹۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰,۸۸۵ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵,۱۵۷ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۰,۰۶۳ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷,۹۲۱ ۶ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۵,۵۰۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵,۴۶۵ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳,۵۰۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۵,۷۷۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰,۱۷۲ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹,۲۸۹ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۰,۹۳۸ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۱۲,۴۸۶ ۲۳ %
USA
USA
۶,۳۴۰ ۱۲ %
EU
EU
۳,۲۱۹ ۶ %

۲,۴۲۷ ۵ %
JPN
JPN
۱,۳۲۴ ۲ %
GBR
GBR
۱,۲۲۷ ۲ %
CHN
CHN
۱,۰۰۳ ۲ %
ROM
ROM
۷۹۵ ۱ %
IND
IND
۷۷۳ ۱ %
RUS
RUS
۶۸۴ ۱ %
DEU
DEU
۴۸۵ ۱ %
FRA
FRA
۴۵۲ ۱ %
UKR
UKR
۳۷۴ ۱ %
NLD
NLD
۳۵۳ ۱ %
NOR
NOR
۲۵۱ ۰ %
SRB
SRB
۱۰۳ ۰ %
FIN
FIN
۱۰۲ ۰ %
HKG
HKG
۸۳ ۰ %
CAN
CAN
۷۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۵,۸۸۹ ۲۹ %
Firefox
Firefox
۱۴,۷۰۰ ۲۷ %
Mozilla
Mozilla
۷,۰۹۴ ۱۳ %
Other
Other
۴,۰۷۱ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۰۳۰ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۵۲۶ ۵ %
Safari
Safari
۲,۰۳۰ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۳۶۰ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۲۴۵ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۹۹۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۷۲ ۱ %
Opera
Opera
۶۴۳ ۱ %
Edge
Edge
۳۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۸,۹۸۴ ۳۶ %
Other ۱۰,۶۸۰ ۲۰ %
XP ۹,۱۳۷ ۱۷ %
Windows 2003 ۵,۷۸۹ ۱۱ %
Linux ۳,۲۰۶ ۶ %
iOS ۱,۴۸۵ ۳ %
Windows 8 ۱,۳۲۹ ۳ %
Android ۸۷۳ ۲ %
Windows 10 ۷۲۵ ۱ %
Vista ۵۱۲ ۱ %
FreeBSD ۸ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آبادان ۶۲۰
بندر ابادان ۲۷۷
خط مشی ۲۴۶
آبادان ۲۱۴
اداره بندر آبادان ۲۰۵
ابادان ۱۸۵
اداره بندر ابادان ۱۷۰
مناقصه ۱۱۸
اروندکنار ۱۰۳
سازمان بنادر ابادان ۹۷
اروند کنار ۸۸
اداره بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ۸۳
بندرآبادان ۷۹
نظام پیشنهادات ۶۳
سایت بندر آبادان ۶۲
بندر منطقه آزاد اروند ۶۲
بندر چوئبده ۵۲
بندرابادان ۵۱
خرمشهر ۴۰
چوئبده ۳۶
استخدام ۳۶
سازمان بنادر و دریانوردی آبادان ۳۰
اداره بندر و دریانوردی آبادان ۲۸
سایت اداره بندر آبادان ۲۸
سیستم مدیریت یکپارچه ۲۷
سامانه فیش حقوقی بندر آبادان ۲۶
بندر ۲۴
فیش حقوقی بندر آبادان ۲۳
اداره بندرابادان ۲۲
بندر اروندکنار ۲۲
بنادر و دریانوردی آبادان ۲۲
راهبران امید دریا ۲۱
آیین نامه نظام پیشنهادات ۲۱
سیاوش خدابخشی ۲۱
سایت اداره بندر ابادان ۲۰
اداره بنادر و کشتیرانی آبادان ۲۰
بانوان ۲۰
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ۱۹
کشتیرانی آبادان ۱۹
abadan ۱۸
مدیریت یکپارچه ۱۶
اداره بندرآبادان ۱۶
بندر اروند ۱۶
کشتیرانی ابادان ۱۶
ثبت نام ۱۶
محرم ۱۶
سایت بندر ابادان ۱۵
فاصله آبادان تا کویت ۱۵
آرامی ۱۵